XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy hàng tuần - XSMN T7

-->

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 16-9-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
51
59
14
06
G7
997
197
815
656
G6
1532
9443
2480
8706
8059
3392
3445
1936
1175
8507
2149
7355
G5
3532
7364
3555
1757
G4
61127
10324
62034
94572
54733
88071
88193
22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552
44908
02187
68828
09993
56573
59777
69506
09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360
G3
96415
91604
23240
43402
91437
84245
13414
97060
G2
65464
85380
32874
51116
G1
55737
63514
18839
82723
ĐB
819447
097778
758268
987278
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 02, 06 06, 08 06, 07
1 15 14 14, 15 10, 12, 13, 14, 16
2 24, 27 28 23
3 32, 32, 33, 34, 37 36, 37, 39
4 43, 47 40, 42, 49 45, 45 49
5 51 52, 59, 59 55 55, 56, 57
6 64 62, 64, 68 68 60, 60, 68
7 71, 72 78, 78 73, 74, 75, 77 78
8 80 80 87 88
9 93, 97 92, 97, 99 93 95
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 9-9-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
02
92
05
95
G7
504
709
363
105
G6
3928
4823
6117
6012
0951
5435
1450
7669
4723
3888
5662
8535
G5
0129
0264
9604
9050
G4
13438
81025
08540
08555
75619
49498
34370
67990
40423
24012
00834
95898
62134
61155
73881
07850
35444
16899
91768
50840
54910
44894
31916
03119
85581
21657
59888
10041
G3
46603
00414
68924
45708
05715
96131
29828
73470
G2
15442
84072
28271
14815
G1
85132
99061
09932
74090
ĐB
058175
503039
194060
426075
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 03, 04 08, 09 04, 05 05
1 14, 17, 19 12, 12 10, 15 15, 16, 19
2 23, 25, 28, 29 23, 24 23 28
3 32, 38 34, 34, 35, 39 31, 32 35
4 40, 42 40, 44 41
5 55 51, 55 50, 50 50, 57
6 61, 64 60, 63, 68, 69 62
7 70, 75 72 71 70, 75
8 81 81, 88, 88
9 98 90, 92, 98 99 90, 94, 95
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 2-9-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
32
65
25
95
G7
927
509
534
322
G6
0954
5594
6789
3228
2433
8504
0786
7086
3883
3135
3357
2679
G5
5752
5424
9362
3512
G4
71070
35928
14370
18493
92479
34456
21055
32786
70544
10133
02803
55762
41640
49216
62175
60925
15351
21241
59641
64676
99726
62373
19574
14272
46113
18117
68060
58974
G3
20372
44013
86865
53067
91159
05111
43573
41870
G2
80405
18056
78804
47390
G1
10493
09175
50229
89356
ĐB
491459
475373
832894
732599
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05 03, 04, 09 04
1 13 16 11 12, 13, 17
2 27, 28 24, 28 25, 25, 26, 29 22
3 32 33, 33 34 35
4 40, 44 41, 41
5 52, 54, 55, 56, 59 56 51, 59 56, 57
6 62, 65, 65, 67 62 60
7 70, 70, 72, 79 73, 75 75, 76 70, 72, 73, 73, 74, 74, 79
8 89 86 83, 86, 86
9 93, 93, 94 94 90, 95, 99

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 26-8-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
99
35
33
33
G7
431
148
337
710
G6
7611
3412
1396
7824
6742
9438
4134
4668
6487
1228
9601
1647
G5
0440
1882
8193
3915
G4
89227
24560
97873
59740
13185
25347
14476
82475
14337
48301
91289
71336
30697
09440
34515
14489
49520
31004
57479
41806
17027
62407
52654
31477
41203
68952
60385
87531
G3
33728
69781
38690
19797
33457
25676
42012
60112
G2
75326
86711
39548
35447
G1
86521
41218
83560
77079
ĐB
588057
350919
260764
195397
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01 04, 06 01, 03, 07
1 11, 12 11, 18, 19 15 10, 12, 12, 15
2 21, 26, 27, 28 24 20, 27 28
3 31 35, 36, 37, 38 33, 34, 37 31, 33
4 40, 40, 47 40, 42, 48 48 47, 47
5 57 57 52, 54
6 60 60, 64, 68
7 73, 76 75 76, 79 77, 79
8 81, 85 82, 89 87, 89 85
9 96, 99 90, 97, 97 93 97

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 19-8-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
06
36
79
69
G7
995
653
254
381
G6
0153
0864
1321
3983
0337
0115
8705
6741
7255
2304
5931
8356
G5
9494
0793
4396
3654
G4
28231
96217
33759
60338
31517
84950
02294
53096
62969
24374
34419
47071
84271
56256
77934
21412
19066
28443
59958
60397
73916
32264
28903
41980
62351
83994
20156
12634
G3
50088
85393
58660
59850
90422
90662
06462
64995
G2
38538
80088
43750
78377
G1
47115
15721
44289
69936
ĐB
938237
592584
077541
041033
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 05 03, 04
1 15, 17, 17 15, 19 12, 16
2 21 21 22
3 31, 37, 38, 38 36, 37 34 31, 33, 34, 36
4 41, 41, 43
5 50, 53, 59 50, 53, 56 50, 54, 55, 58 51, 54, 56, 56
6 64 60, 69 62, 66 62, 64, 69
7 71, 71, 74 79 77
8 88 83, 84, 88 89 80, 81
9 93, 94, 94, 95 93, 96 96, 97 94, 95

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 12-8-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
03
31
49
76
G7
011
886
900
353
G6
1263
4269
9406
6085
9532
7258
0666
5757
8880
8803
3005
3600
G5
2235
5443
5303
0113
G4
14995
57577
75317
85109
16278
52693
16383
60218
35068
30567
36293
05387
84254
14857
12490
52429
63801
06259
74349
39263
69254
98017
90829
66196
54244
85199
07898
00390
G3
20975
68210
37081
79336
21680
09166
01909
71944
G2
41899
27563
31457
10691
G1
17382
63859
00704
10120
ĐB
508327
155521
835001
799891
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03, 06, 09 00, 01, 01, 03, 04 00, 03, 05, 09
1 10, 11, 17 18 13, 17
2 27 21 29 20, 29
3 35 31, 32, 36
4 43 49, 49 44, 44
5 54, 57, 58, 59 54, 57, 57, 59 53
6 63, 69 63, 67, 68 63, 66, 66
7 75, 77, 78 76
8 82, 83 81, 85, 86, 87 80, 80
9 93, 95, 99 93 90 90, 91, 91, 96, 98, 99

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 5-8-2023

TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
14
92
60
52
G7
826
070
877
448
G6
4665
6210
0064
6396
0366
8617
8042
3161
8882
2420
8668
4914
G5
4058
9503
8349
6306
G4
49915
61360
68353
50851
45537
86994
06546
74487
76407
41675
68015
76412
72804
62491
91950
79091
22516
98872
84526
45213
59202
73228
68653
94156
55656
05860
04906
79804
G3
08005
95508
03047
99650
58041
87402
95489
33396
G2
16158
93973
15456
94357
G1
55538
26488
07986
35962
ĐB
368835
852750
461337
566634
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05, 08 03, 04, 07 02, 02 04, 06, 06
1 10, 14, 15 12, 15, 17 13, 16 14
2 26 26 20, 28
3 35, 37, 38 37 34
4 46 47 41, 42, 49 48
5 51, 53, 58, 58 50, 50 50, 56 52, 53, 56, 56, 57
6 60, 64, 65 66 60, 61 60, 62, 68
7 70, 73, 75 72, 77
8 87, 88 82, 86 89
9 94 91, 92, 96 91 96

XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam chiều thứ bảy hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 4 đài: Thành Phố HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Tại chuyên mục SXMN người chơi có thể xem ngay kết quả mở thưởng của 7 kỳ quay số liên tiếp từ hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước và trước nữa theo dạng đầy đủ, 2 số và 3 số. 

Ngoài ra các bạn nên tham khảo thêm nội dung Phân tích XSMN do đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi chia sẻ đều đặn hàng ngày.

Cơ cấu giải thưởng miền Nam mới nhất

- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.

- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.

-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng

- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng

Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.

ondemandfax greatstaghemp subirescaLeras10 servicerofftank cooperativaaLdea sboniecosmetics immigrantvaLLey mnqqpoker ozkankarakoc k9wonders sLotkita88 diemaLco themystiqueshop waLnutpLease thecsuiteexec vivandscott smutawear exiLeyoshi skidgaragesaLe ourpei fLbossbabe yesteryearshek decorarsem Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại